Usługi Transportowe Andrzej Olszewski oferuje Państwu usługi komunalne, tj. usługi zamiatania, odśnieżania oraz posypywania placów, dróg dojazdowych oraz terenów prywatnych piaskiem lub solą za pomocą nowego ciągnika Arbos 3055 wyposażonego w pług o regulowanej szerokości roboczej oraz posypywarkę. Zapraszamy również do korzystania z usługi zamiatania. Zamiatarka posiada kosz na zanieczyszenia oraz spryskiwacze powierzchni zamiatanej, co przeciwdziała powstawaniu chmur kurzu. 

Więcej informacji pod numerem telefony: 601 196 755

 

Zakup środka trwałego ciągnik z osprzętem (pług, posypywarka, zamiatarka) w firmie Usługi Transportowe Andrzej Olszewski zrealizowano w ramach projektu „Mroźny górski klimat szansą ocieplenia finansów” w ramach Osi Priorytetowej nr.1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie nr.1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020


 

Ciągnik z osprzętem zakupiony przez przedsiębiorcę Usługi Transportowe Andrzej Olszewski w ramach projektu „Mroźny górski klimat szansą ocieplenia finansów” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO 2014-2020

GermanPoland