• +48 601 196 755
  • andolsz@wp.pl

Usługi komunalne/projekt EFRR

Usługi Transportowe Andrzej Olszewski oferuje Państwu usługi komunalne, tj. usługi zamiatania, odśnieżania oraz posypywania placów, dróg dojazdowych oraz terenów prywatnych piaskiem lub solą za pomocą nowego ciągnika Arbos 3055.

Zakup środka trwałego ciągnik z osprzętem (pług, posypywarka, zamiatarka) w firmie Usługi Transportowe Andrzej Olszewski zrealizowano w ramach projektu „Mroźny górski klimat szansą ocieplenia finansów” w ramach Osi Priorytetowej nr.1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie nr.1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP” współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Ciągnik z osprzętem zakupiony przez przedsiębiorcę Usługi Transportowe Andrzej Olszewski w ramach projektu „Mroźny górski klimat szansą ocieplenia finansów” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO 2014-2020

GermanPoland