RODO

Ochrona danych osobowych w firmie Usługi Transportowe Andrzej Olszewski.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest firma Usługi Transportowe Andrzej Olszewski z siedzibą w Świeradowie – Zdroju 59-850, ul Jagiełły 1/2
  2. Administrator Państwa danych osobowych dostępny jest pod nr telefonu +48 601 196 755 lub pod adresem e-mail: andolsz@wp.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zamówionej lub wykupionej usługi i nie będą przekazywane innym odbiorcom niż wymaga tego realizacja usługi ani krajom trzecim
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania usług organizowanych przez Administratora. W przypadku niepodania danych uczestnictwo w zamówionej lub wykupionej usłudze nie będzie możliwe
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi
  6. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu
  7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz uzupełnienia, żądania ich usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty (podwykonawcy niezbędni do realizacji usługi) uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem
  9. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych
GermanPoland